W naszej działalności na stałe współpracujemy z:

 

 

Kingą Markert - w zakresie prowadzenia mediacji; Kinga Markert, mediator i trener, założyła i prowadzi swój własny ośrodek mediacyjny - Markert Mediacje

Wolters Kluwer - w zakresie publikacji związanych z mediacjami - na stronach www.mediacje.lex.pl