Przykłady spraw do mediacji

Każda sprawa, w której możliwe jest zawarcie ugody, nadaje się do mediacji.

Przykłady spraw do mediacji podajemy obok. 

Sprawy gospodarcze, m.in.

 • o zapłatę np. z tytułu umów o roboty budowlane, umów sprzedaży, dostawy, najmów, ubezpieczeń (zwłaszcza osobowych),
 • o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Sprawy cywilne, m.in.

 • o podział majątku wspólnego,
 • o zniesienie współwłasności,
 • o podział spadku,
 • tzw. sprawy sąsiedzkie,
 • z udziałem wspólnoty mieszkaniowej.  

Sprawy pracownicze, m.in.

 • o odszkodowanie np. z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę,
 • o przywrócenie do pracy,
 • dotyczące świadectwa pracy,
 • roszczenia związane z mobbingiem.

Sprawy rodzinne, m.in.

 • o ustalenie rodzicielskiego planu wychowawczego,
 • o ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem, 
 • o przyznanie opieki nad dzieckiem,
 • o alimenty.