Czy żółte odcinki

są równej długości?

Widzieli rzecz, przyczyny nie widzieli

(Rem viderunt, causam non viderunt)

Nawyki i schematy postrzegania (jak np. widzenie w wyuczonej perpsektywie)  decydują o naszej ocenie sytuacji.  Zółte odcinki w rzeczywistości są identyczne!

      Mediacje 

  • Specjalizujemy się  w mediacjach gospodarczych, cywilnych, pracowniczych i rodzinnych.

  • Wspieramy strony:  przedsiębiorców (ich pełnomocników) oraz osoby fizyczne w rozwiązywaniu sporów na drodze polubownej.
  • Prowadzimy mediacje prywatne (przed wszczęciem postępowania sądowego), jak i ze skierowania sądowego.

  • Współpracujemy z mediatorami z innych ośrodków mediacyjnych.

  • Prowadzimy mediacje także w języku angielskim.