W jakim wieku jest kobieta na obrazku?

Nie warto spierać się o cień osła 

Aby dostrzec wieloznaczność sytuacji, trzeba "przełączyć" się na inną perspektywę. Niekiedy udaje się to błyskawicznie; innym razem wymaga czasu i wysiłku. Bez przekonania, że z innej strony można zobaczyć zupełnie inny obraz, łatwo zrezygnować z poszukiwań i popaść w konflikt z kimś, kto dostrzega w nim co innego niż my.

Czym jest mediacja?

  • Kiedy bezpośrednie negocjacje zakończyły się fiaskiem lub gdy komunikacja między stronami uległa zakłóceniu, warto - przed wdaniem się w spór sądowy - skorzystać z mediacji i zwrócić się o pomoc do profesjonalnych mediatorów.
  • Mediacja jest procesem niezależnym od postępowania sądowego, prowadzonym poza sądem, na neutralnym dla stron gruncie, w ośrodku mediacyjnym. 
  • Mediacja jest szansą na polubowne rozwiązanie sporu, w sposób spełniający potrzeby stron i przez nie zaakceptowany, przy oszczędzeniu kosztów, czasu i stresu związanych z długotrwałym postępowaniem sądowym.
  • Mediator neutralny wobec konfliktu, rozmawiający z sposób poufny z obiema stronami, pomaga stronom w przybliżeniu stanowisk i wypracowaniu porozumienia. 
  • Mediator ułatwia komunikację łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.
  • Więcej na temat mediacji:                          http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/