Małgorzata Kujawa

WYKSZTAŁCENIE:

Studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – w toku (2013).

Szkolenie „Współpraca w ko-mediacji”, Mediatorzy.pl (2012).

Szkolenie „Mediacje międzykulturowe dla prawników”, Instytut Spraw Publicznych w Warszawie (2012).

Seminarium „Mediacja w teorii i praktyce”, OIRP w Warszawie (2012).

Szkolenie z zakresu teorii i praktyki zarządzania konfliktem organizacyjnym, Markert Mediacje (2011).

Specjalistyczne szkolenie z mediacji cywilnych i gospodarczych z elementami mediacji pracowniczych, Polskie Centrum Mediacji (2011).

Studia podyplomowe z Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2010).

Aplikacja radcowska, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (2003).

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (1994).

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Moją pasją są mediacje i negocjacje gospodarcze. Choć wykonywałam zawód prawnika przez ponad 20 lat, zdecydowałam się na zmianę i obecnie, od końca 2010 r., jestem mediatorem.

Po zakończeniu praktyki w kancelariach międzynarodowych, przez rok zdobywałam jeszcze doświadczenie pracując w dziale prawnym Banku Handlowego w Warszawie S.A., po to by ostatecznie pożegnać życie korporacyjne i założyć własną kancelarię prawno-mediacyjną, a następnie stworzyć i poprowadzić, razem z Katarzyną Kwiatkowską, ośrodek mediacyjny PRAWO I MEDIACJE KUJAWA / KWIATKOWSKA.

Wszystkim doradzam załatwianie spraw spornych, w drodze negocjacji lub mediacji, ponieważ jestem przekonana, jako prawnik i mediator, że są to najlepsze dla zainteresowanych stron, sposoby rozwiązywania konfliktów.

Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa zdobywałam już w czasie studiów, pracując w dziale prawnym Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych (PAIZ). 

Po ukończeniu studiów, na kilkanaście lat związałam swoje życie zawodowe z dużymi międzynarodowymi kancelariami prawniczymi. Pracowałam w polskich spółkach Hunton & Williams, Dewey Ballantine oraz Dewey & Le Boeuf.

Moja praca polegała zarówno na bieżącej obsłudze spółek prawa handlowego, jak i na doradzaniu spółkom polskim i zagranicznym w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa cywilnego.

Doradzałam w wielu projektach z zakresu łączenia i przejmowania spółek (M&A).

Brałam udział w wielu negocjacjach.

Uczestniczyłam w badaniu stanu prawnego szeregu spółek prywatnych i publicznych.

Częścią mojej praktyki było także doradztwo w zakresie prawa antymonopolowego i koncentracji przedsiębiorców, w tym opracowywanie zgłoszeń koncentracji przedsiębiorców do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed UOKiK.

Na co dzień zajmowałam się sporządzaniem opinii prawnych, projektów umów, przygotowywaniem wszelkiego rodzaju dokumentacji prawnej, w tym korporacyjnej.