Czy odcinki są równej długości?

 Większy i lepszy wydaje się zasiew sąsiada 

(Maiorque videtur et melior vicina seges)

Różnimy się od siebie w postrzeganiu rzeczywistości; ważne, by zdawać sobie sprawę z odmiennych perspektyw i poszukiwać wspólnych rozwiązań.

O nas

  • Jesteśmy prawnikami i mediatorami. 
  • Przez wiele lat zdobywałyśmy doświadczenie w międzynarodowych kancelariach prawnych.
  • Z sukcesem negocjowałyśmy złożone transakcje.
  • Dziś mamy wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego prowadzenia mediacji.
  • Wiemy jak -  z obustronną satysfakcją - obsługiwać wymagających klientów.
  • Umiemy rzetelnie oceniać sytuację i profesjonalnie wspierać strony w osiąganiu polubownych rozwiązań.