Konteks i otoczenie wpływają na to, co i jak widzimy (cyfry albo litery); dotyczy to wszystkich sytuacji, także zawodowych i prywatnych.

Koszty mediacji: 

  • W mediacjach prywatnych strony wspólnie z mediatorem ustalają wysokość wynagrodzenia, zawierając umowę o przeprowadzenie mediacji.
  • W sprawach cywilnych kierowanych przez sąd do mediacji  wysokość wynagrodzenia mediatora określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. nr 218). W sprawach majątkowych jest to: 1% wartości przedmiotu sporu, minimum 30 zł i max. 1 000 zł netto za całe postępowanie mediacyjne / do podziału między stronami W sprawach niemajątkowych (bez określonej wartości przedmiotu sporu) jest to: 60 zł netto od strony za pierwsze spotkanie mediacyjne oraz 25 zł netto od strony za każde następne; a ponadto ryczałt w wys. 60 zł netto od strony, za jedno posiedzenie, z tytułu tzw. kosztów operacyjnych (m.in. najem sali, koszty biurowe, koszty korespondencji, rozmów telefonicznych) 
  • W przypadku zawarcia ugody przed mediatorem, sąd zwraca stronie rozpoczynającej proces  ¾ opłaty wniesionej od pisma wszczynającego  postępowanie.