Katarzyna Kwiatkowska

Katarzyna Kwiatkowska

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

praktykuję w zawodzie prawnika od blisko 20 lat.

Przez wiele lat zdobywałam doświadczenie zawodowe, pracując w angielskich i amerykańskich kancelariach prawnych (Allen & Overy oraz Dewey Ballantine).

Zajmowałam się obsługą polskich i zagranicznych inwestorów,  m.in. przy transakcjach nabywania przedsiębiorstw, przejmowania oraz łączenia spółek. Negocjowałam wiele złożonych umów, w tym zakresu nabywania nieruchomości. Kierowałam zespołami przeprowadzającymi badania prawne spółek.

Zajmuję się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców (prowadzę ją w języku polskim i angielskim).

W 2010 r. wspólnie z Małgorzatą Kujawą założyłam ośrodek mediacyjny PRAWO I MEDIACJE KUJAWA / KWIATKOWSKA S.C.

 

WYKSZTAŁCENIE:

Studia na Wydziale Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej  (od 2010 r. - w toku)

Szkolenie „Współpraca w ko-mediacji”, Mediatorzy.pl (2012).

Szkolenie „Mediacje międzykulturowe dla prawników”, Instytut Spraw Publicznych w Warszawie (2012).

Szkolenie z zakresu teorii i praktyki zarządzania konfliktem organizacyjnym, Markert Mediacje (2011).

Specjalistyczne szkolenie z mediacji cywilnych i gospodarczych z elementami mediacji pracowniczych, Polskie Centrum Mediacji (2011).

Studia podyplomowe z Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2010).

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (1995).